Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:28:13
Dobrá.
1:28:43
Wallace.
1:28:51
Wallace.
1:29:24
Pasuji tì na rytíøe,
1:29:26
sira Williama Wallace.
1:29:32
Sire Williame, ve jménu Boha
1:29:34
tì jmenujeme strážcem
a nejvyšším ochráncem Skotska

1:29:37
a tvé kapitány tvými poboèníky.
1:29:41
Povstaò a pøijmi poctu.
1:29:54
Zná nìkdo jeho politiku?
1:29:56
Ne, ale jeho vliv na prostý lid
by mohl všechno zvrtnout.


náhled.
hledat.