Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:29:24
Pasuji tì na rytíøe,
1:29:26
sira Williama Wallace.
1:29:32
Sire Williame, ve jménu Boha
1:29:34
tì jmenujeme strážcem
a nejvyšším ochráncem Skotska

1:29:37
a tvé kapitány tvými poboèníky.
1:29:41
Povstaò a pøijmi poctu.
1:29:54
Zná nìkdo jeho politiku?
1:29:56
Ne, ale jeho vliv na prostý lid
by mohl všechno zvrtnout.

1:30:00
Balliolové mu budou líbat øit',
a tak my musíme taky.

1:30:10
Sire Williame.
1:30:18
Jelikož ty i tvoji kapitáni pocházíte z oblasti,
1:30:22
o níž je dávno známo,
že podporuje klan Balliolù,

1:30:25
mùžeme tì požádat, abys i nadále
obhajoval nᚠprávoplatný nárok?

1:30:30
At' jde klan Balliolù k èertu.
Jsou to všechno Dlouhánovi lidi.

1:30:35
Pánové.
1:30:38
- Pánové.
- Je na èase vyhlásit krále.

1:30:40
Poèkat, poèkat. Jste ochotni
uznat naše legitimní nástupnictví?

1:30:44
- Vy nepodporujete nᚠnárok.
- Jsou to lži, které jste sami sepsali.

1:30:48
Kdepak.
1:30:50
- Žádám uznání tìchto dokumentù.
- Jsou to lži, které jste sami sepsali.

1:30:57
Prosím vás, pánové.

náhled.
hledat.