Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:30:00
Balliolové mu budou líbat øit',
a tak my musíme taky.

1:30:10
Sire Williame.
1:30:18
Jelikož ty i tvoji kapitáni pocházíte z oblasti,
1:30:22
o níž je dávno známo,
že podporuje klan Balliolù,

1:30:25
mùžeme tì požádat, abys i nadále
obhajoval nᚠprávoplatný nárok?

1:30:30
At' jde klan Balliolù k èertu.
Jsou to všechno Dlouhánovi lidi.

1:30:35
Pánové.
1:30:38
- Pánové.
- Je na èase vyhlásit krále.

1:30:40
Poèkat, poèkat. Jste ochotni
uznat naše legitimní nástupnictví?

1:30:44
- Vy nepodporujete nᚠnárok.
- Jsou to lži, které jste sami sepsali.

1:30:48
Kdepak.
1:30:50
- Žádám uznání tìchto dokumentù.
- Jsou to lži, které jste sami sepsali.

1:30:57
Prosím vás, pánové.
1:31:01
Mlète. Sire Williame, kam jdeš?
1:31:05
Anglièany jsme porazili.
1:31:08
Ale oni se vrátí,
protože vy nebudete držet spolu.

1:31:13
- Co udìláš?
- Vpadnu do Anglie

1:31:16
a porazím Anglièany najejich vlastní pùdì.
1:31:21
Vpadnout do Anglie? Vylouèeno.
1:31:23
Proè? Proè je to vylouèeno?
1:31:26
Jste tak zabráni do hádek
o drobky z Dlouhánova stolu,

1:31:31
že jste propásli Bohem
dané právo na nìco lepšího.

1:31:35
V tom je mezi námi rozdíl.
1:31:37
Vy si myslíte, že skotský národ je tu
jen proto, aby vám dal urèité postavení.

1:31:42
Já myslím, že vaše postavení
vyžaduje, abyste tìm lidem dali svobodu.

1:31:47
A já se postarám, abyji dostali.

náhled.
hledat.