Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:55:04
- Luèištníci pøipraveni, Velièenstvo.
- Luèištníci ne.

1:55:06
Podle zvìdù jsou jejich
lukostøelci na míle daleko a neohrozí nás.

1:55:10
Šípy stojí peníze. Pošlete lry.
Mrtví nestojí nic.

1:55:15
A vyšlete pìchotu ajízdu.
1:55:17
Pìchota.
1:55:20
Jízda.
1:55:25
Vpøed.
1:56:48
Jak rád vás dnes ráno vidím.
1:56:54
lrové!
1:56:56
Jsem rád, že jste tu s námi. Sledujte.

náhled.
hledat.