Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:54:01
Musíš udìlat to, co ti øeknu.
1:54:03
Ne pro mì, ne pro sebe,
1:54:06
ale pro svou zemi.
1:54:23
Ustupte, chlapci. Nechte nás projít.
1:54:33
Ustupte, chlapci.
1:54:39
- Bruce nepøijde, Williame.
- Pøijde.

1:54:45
Mornay a Lochlan pøišli.
1:54:49
A pøijde i Bruce.
1:54:53
Docela pøíjemné... shromáždìní.
1:54:58
Nemyslíte?
1:55:04
- Luèištníci pøipraveni, Velièenstvo.
- Luèištníci ne.

1:55:06
Podle zvìdù jsou jejich
lukostøelci na míle daleko a neohrozí nás.

1:55:10
Šípy stojí peníze. Pošlete lry.
Mrtví nestojí nic.

1:55:15
A vyšlete pìchotu ajízdu.
1:55:17
Pìchota.
1:55:20
Jízda.
1:55:25
Vpøed.

náhled.
hledat.