Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:53:06
- Dobrá.
- Dobrá.

1:53:14
Takhle to nejde.
1:53:16
Sám jsi øíkal, že šlechta Wallace nepodpoøí.
1:53:22
Jak si tedy pomùžeme, když se
pøidáme na stranu, kterájde na porážku?

1:53:27
Dal jsem mu své slovo.
1:53:37
Vím, že je to tìžké. Být vùdcem je tìžké.
1:53:42
Mùj synu...
1:53:45
Synu...
1:53:47
Podívej se na mì.
1:53:55
Já se nemohu stát králem.
1:53:57
Ty jediný mùžeš vládnout Skotsku.
1:54:01
Musíš udìlat to, co ti øeknu.
1:54:03
Ne pro mì, ne pro sebe,
1:54:06
ale pro svou zemi.
1:54:23
Ustupte, chlapci. Nechte nás projít.
1:54:33
Ustupte, chlapci.
1:54:39
- Bruce nepøijde, Williame.
- Pøijde.

1:54:45
Mornay a Lochlan pøišli.
1:54:49
A pøijde i Bruce.
1:54:53
Docela pøíjemné... shromáždìní.
1:54:58
Nemyslíte?

náhled.
hledat.