Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:52:01
A jste-li Skoti,
1:52:02
pak se stydím za to, že jsem taky Skot.
1:52:05
Sire Williame, promluvme si o samotì.
1:52:10
Prosím tì o to.
1:52:14
Už jsi dosáhl obrovského úspìchu,
ale bojovat proti takové pøesile,

1:52:18
to už není odvaha, ale bìs.
1:52:21
Je to víc než bìs.
1:52:25
Pomoz mi.
1:52:27
Ve jménu Krista, pomoz i sám sobì.
1:52:31
Ted' máme šanci. Ted'.
1:52:33
Spojíme-li se, zvítìzíme. Zvítìzíme-li,
1:52:35
budeme mít to,
co nikdo z nás nikdy pøedtím nemìl.

1:52:40
Svou vlastní zemi.
1:52:43
Ty jsi právoplatný vùdce
a je v tobì síla, jáji vidím.

1:52:52
Sjednot' nás.
1:52:57
Sjednot' nás. Sjednot' klany.
1:53:06
- Dobrá.
- Dobrá.

1:53:14
Takhle to nejde.
1:53:16
Sám jsi øíkal, že šlechta Wallace nepodpoøí.
1:53:22
Jak si tedy pomùžeme, když se
pøidáme na stranu, kterájde na porážku?

1:53:27
Dal jsem mu své slovo.
1:53:37
Vím, že je to tìžké. Být vùdcem je tìžké.
1:53:42
Mùj synu...
1:53:45
Synu...
1:53:47
Podívej se na mì.
1:53:55
Já se nemohu stát králem.
1:53:57
Ty jediný mùžeš vládnout Skotsku.

náhled.
hledat.