Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:59:04
Mornay? Lochlan?
1:59:07
Dal jsem Mornayovi
dvojnásobek jeho statkù ve Skotsku

1:59:09
a odpovídající panství v Anglii.
1:59:11
Lochlan obrátil... za mnohem ménì.
1:59:16
Luèištníci.
1:59:17
Ale Velièenstvo?
Nezasáhneme tím vlastní vojáky?

1:59:22
Ano.
1:59:24
Ale jejich taky. My máme rezervy.
1:59:29
Do útoku.
1:59:31
Luèištníci.
2:00:09
Vyšlete naše posily.
2:00:11
Vyšlete zbytek.
2:00:23
Pøived'te mi Wallace. Pokud možno živého.
2:00:27
Ale mùže být i... mrtvý.
2:00:30
Pošlete nám zprávu
o našem vítìzství. Vzdálíme se?


náhled.
hledat.