Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:00:09
Vyšlete naše posily.
2:00:11
Vyšlete zbytek.
2:00:23
Pøived'te mi Wallace. Pokud možno živého.
2:00:27
Ale mùže být i... mrtvý.
2:00:30
Pošlete nám zprávu
o našem vítìzství. Vzdálíme se?

2:01:55
Ochraòujte krále.

náhled.
hledat.