Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:20:00
Nic.
2:20:03
- Já se nechci stát muèedníkem.
- Ani já ne.

2:20:06
Chci žít.
2:20:08
Chci mít domov a dìti. A mír.
2:20:11
- Vážnì?
- Ano, vážnì.

2:20:13
Prosil jsem o to Boha.
Všechno je k nièemu, když nemᚠsvobodu.

2:20:18
- Je to pouhý sen, Williame.
- Sen? Pouhý...

2:20:22
A co jsme tedy celou tu dobu dìlali?
2:20:26
My jsme ten sen prožívali.
2:20:28
Ty nesníš o svobodì. Ty sníš o Murron.
2:20:31
Dìlᚠto proto, aby ses stal
hrdinou, protože si myslíš, že tì vidí.

2:20:34
Já si to nemyslím. Já to vím.
2:20:37
A tvùj otec tì taky vidí.
2:20:50
Bože.
2:20:58
Mám jet s tebou?
2:21:01
Ne. Pojedu sám.
2:21:06
- Uvidíme se potom.
- Dobrá.

2:21:13
Døíve, ne pozdìji, doufám.
2:21:22
- Nepøijede.
- Pøijede.

2:21:25
Já vím, že pøijede.
2:21:40
Výsosti. Už se blíží.

náhled.
hledat.