Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:19:00
Jiní myslí, že se jim odplatíš jako
Mornayovi. Proto tì zveme do Edinburghu.

2:19:04
Sejdeme se tam za dva dny. Udìlíš nám
odpuštìní a my se pod tebou sjednotíme.

2:19:09
- Skotsko bude jednotné.
- Jednotné?

2:19:11
- Tím myslíte nás a sebe.
- Ne.

2:19:15
Myslím tím tohle.
2:19:19
Je to slib Roberta Bruce.
2:19:30
Víš, že je to past. Øekni mu to.
2:19:32
Kdyby tì chtìl Bruce zabít,
udìlal by to už u Falkirku.

2:19:36
Ano.
2:19:37
Já vím. Vidìl jsem to.
2:19:38
Dobrá, když ale pomineme jeho,
co ti ostatní?

2:19:42
lntrikáni, kteøí by se neshodli
na barvì vlastního lejna. Je to past, nevidíš?

2:19:47
Podívejte.
2:19:50
Musíme to zkusit. Sami to nedokážeme.
2:19:54
Spojenectví se šlechtou
je jediná nadìje. Víš, co se jinak stane?

2:19:58
Co?
2:20:00
Nic.
2:20:03
- Já se nechci stát muèedníkem.
- Ani já ne.

2:20:06
Chci žít.
2:20:08
Chci mít domov a dìti. A mír.
2:20:11
- Vážnì?
- Ano, vážnì.

2:20:13
Prosil jsem o to Boha.
Všechno je k nièemu, když nemᚠsvobodu.

2:20:18
- Je to pouhý sen, Williame.
- Sen? Pouhý...

2:20:22
A co jsme tedy celou tu dobu dìlali?
2:20:26
My jsme ten sen prožívali.
2:20:28
Ty nesníš o svobodì. Ty sníš o Murron.
2:20:31
Dìlᚠto proto, aby ses stal
hrdinou, protože si myslíš, že tì vidí.

2:20:34
Já si to nemyslím. Já to vím.
2:20:37
A tvùj otec tì taky vidí.
2:20:50
Bože.
2:20:58
Mám jet s tebou?

náhled.
hledat.