Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:22:24
Ne!
2:22:31
Neplet' se do toho, Roberte.
2:22:34
Nechte ho.
2:22:39
Bruceovi se nic nesmí stát,
tak jsme se dohodli.

2:22:50
Otèe!
2:22:57
Ty shnilý parchante!
2:23:01
Proè?
2:23:07
Dlouhán si žádal Wallace.
2:23:10
Stejnì tak i naše šlechta.
2:23:12
Byla to cena za tvou korunu.
2:23:15
Umøi.
2:23:18
Chci, abys umøel.
2:23:20
Brzy už budu mrtev.
2:23:22
- A ty budeš král.
- Nic od tebe nechci.

2:23:27
Ty nejsi èlovìk.
2:23:29
A nejsi ani mùj otec.
2:23:35
Ty jsi mùj syn
2:23:37
a vždyjsi znal mé zámìry.
2:23:42
- Podvedl jsi mne.
- Sám jsi se nechal podvést.

2:23:45
V hloubi duše jsi
vždy vìdìl, co se tu má odehrát.

2:23:52
Koneènì tedy víš, co je to nenávist.

náhled.
hledat.