Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:27:00
A ten musím mítjasný.
2:27:02
Když ztratím smysly nebo budu naøíkat,
2:27:05
pak mì Dlouhán zlomil.
2:27:08
Nesnesu pomyšlení na tvá muka.
2:27:11
Vezmi si to.
2:27:17
Dobrá.
2:28:04
Pøišla jsem
2:28:06
prosit o život pro Williama Wallace.
2:28:10
To tì tolik upoutal?
2:28:13
Vážím si ho.
2:28:16
Pøinejhorším to byl úctyhodný protivník.
2:28:19
Projevte slitování, velký králi,
a získejte úctu svého vlastního lidu.

2:28:32
Dokonce ani ted'
2:28:35
nejste schopen slitování.
2:28:43
A tobì...
2:28:48
Tobì je to slovo stejnì neznámé jako láska.
2:28:53
Než ztratil schopnost øeèi,
2:28:55
øekl mi, že jedinou útìchou mu
bude vìdomí, že Wallace je mrtev.


náhled.
hledat.