Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:29:17
Vidíte?
2:29:20
Smrt si pøijde pro každého.
2:29:32
Ale než si pøijde pro vás,
2:29:35
vìzte jedno:
2:29:37
Vaše krev zemøe s vámi.
2:29:42
V mém lùnì vyrùstá dítì,
které není z vašeho rodu.

2:29:48
Vᚠsyn nebude dlouho
sedìt na trùnu, to pøísahám.

2:30:28
Tolik se bojím.
2:30:37
Dej mi sílu...
2:30:40
abych zemøel dobøe.

náhled.
hledat.