Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:52:01
Hvis dere er skotter,
1:52:02
skammer jeg meg over å kalle meg en.
1:52:05
Sir William, snakk med meg alene.
1:52:10
Jeg ber deg.
1:52:14
Du har oppnådd så mye,
men å slåss med slike sjanser,

1:52:18
ser ut som raseri, ikke mot.
1:52:21
Det er langt forbi raseri.
1:52:25
Hjelp meg.
1:52:27
I Jesu navn, hjelp dere selv.
1:52:31
Nå er vår sjanse. Nå.
1:52:33
Hvis vi samles, kan vi vinne. Om vi vinner,
1:52:35
vil vi ha det ingen av oss har hatt før.
1:52:40
Et land som er vårt eget.
1:52:43
Du er den rettmessige lederen
og det er styrke i deg, jeg ser det.

1:52:52
Samle oss.
1:52:57
Samle oss. Samle klanene.
1:53:06
- Greit.
- Greit.

1:53:14
Dette kan ikke være måten.
1:53:16
Du sa selv at
adelsmennene ikke vil støtte Wallace.

1:53:22
Så hvordan hjelper det oss
å bli med siden som slaktes?

1:53:27
Jeg gav ham mitt ord.
1:53:37
Jeg vet det er vanskelig. Være leder er.
1:53:42
Min sønn...
1:53:45
Sønn...
1:53:47
Se på meg.
1:53:55
Jeg kan ikke være konge.
1:53:57
Du og du alene kan styre Skottland.

prev.
next.