Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:00:20
Uwaga!
:00:23
Trzymać się!
:00:25
Trzymać się!
:00:32
Trzymać się!
:00:37
Trzymać się!
:00:49
Teraz!
:01:36
Wyślij piechotę.
:01:37
Poprowadzisz ich!

podgląd.
następnego.