Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:01:36
Wyślij piechotę.
:01:37
Poprowadzisz ich!

podgląd.
następnego.