Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:11:20
Panie, jeśli wyjedziesz teraz,
uda się nam cię wywieźć.

:11:23
A co powiem wujowi?
:11:25
Że straciłem wszystkie największe
miasta płn Anglii?

:12:06
Idziemy!
:12:41
Droga dla króla!
:12:51
To nie twoja wina.
:12:53
Przeciwstaw się mu!
:12:55
Zrobię coś więcej.

podgląd.
następnego.