Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:12:06
Idziemy!
:12:41
Droga dla króla!
:12:51
To nie twoja wina.
:12:53
Przeciwstaw się mu!
:12:55
Zrobię coś więcej.
:13:34
Jakie są wieści z
północy?

:13:37
Nic nowego,
wasza wysokość.

:13:39
Wysłaliśmy ludzi, żeby się
czegoś dowiedzieli.

:13:41
Słyszałem co nieco we Francji,
:13:43
gdzie walczyłem, aby poszerzać
twe przyszłe królestwo.

:13:46
Podobno, mój synu...
:13:49
nasza armia na północy ponosi sromotne klęski...
:13:54
a ty nic nie robisz.
:13:56
Zorganizowałem pobór do wojska.
:13:58
Są gotowi do wymarszu.

podgląd.
następnego.