Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:13:34
Jakie są wieści z
północy?

:13:37
Nic nowego,
wasza wysokość.

:13:39
Wysłaliśmy ludzi, żeby się
czegoś dowiedzieli.

:13:41
Słyszałem co nieco we Francji,
:13:43
gdzie walczyłem, aby poszerzać
twe przyszłe królestwo.

:13:46
Podobno, mój synu...
:13:49
nasza armia na północy ponosi sromotne klęski...
:13:54
a ty nic nie robisz.
:13:56
Zorganizowałem pobór do wojska.
:13:58
Są gotowi do wymarszu.
:14:03
Pilna wiadomość z York, panie.
:14:06
Wejść.
:14:15
Opóść nas.
:14:16
Dziękuję, panie.
:14:20
Wallece zajął York.
:14:23
Co?
:14:24
Wallece zajął York.
:14:41
To pański siostrzeniec...
:14:42
królu.
:14:44
Cóż za zwierzę może coś
takiego zrobić?

:14:49
Jeśli on zajął York...
:14:52
może najechać Małą Anglię.
:14:54
Zatrzymamy go!
:14:58
Kim jest ta osoba, która

podgląd.
następnego.