Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:21:03
Milady.
:21:04
Natychmiast.
:21:16
Porozmawiajmy szczerze.
:21:18
Najeżdzasz Anglię,
:21:20
lecz jej nie zdobędziesz...
:21:22
bo nie masz ani zaopatrzenia ani
schronienia.

:21:26
Król pragnie pokoju.
:21:28
Longshanks
pragnie pokoju?

:21:30
Oświadczył mi to.
Przysięgam.

:21:33
Zaproponował, że jeśli
się wycofasz...

:21:36
przyzna ci w zamian tytuł
i włości,

:21:38
i tę skrzynię złota,
:21:39
którą mam ci osobiście przekazać.
:21:42
Dobra i tytuły...
:21:44
złoto.
:21:45
Czy mam stać się Judaszem?
:21:47
W taki sposób tworzy się
pokój.

:21:49
W taki sposób tworzy się
niewolników!

:21:53
Gdy byłem chłopcem...
:21:55
Longshanks proponował pokój.
:21:57
Wielu z szlachty szkockiej,
:21:58
którzy nie byli niewolnikami,
:22:00
zostało zwabionych przez niego
w imię rozejmu,

:22:02
do stodoły.
Wszystkich powiesił.

:22:06
Byłem bardzo młody,
:22:08
lecz jednego się nauczyłem,
Longshanks nie wie co to pokój.

:22:15
Rozumiem twoje cierpienie.
:22:18
Wiem co się stało z twoją
kobietą.

:22:32
Była moją żoną.
:22:36
Ożeniliśmy się w sekrecie,
:22:38
ponieważ nie chciałem się nią dzielić
z angielskim panem.

:22:41
Zabili ją,
żeby mnie dostać.

:22:50
Nigdy o tym nie mówię.
:22:53
Nie wiem dlaczego rozmawiam o
tym z tobą,

:22:56
wyjątkowo.
:22:59
W tobie widzę jej siłę.

podgląd.
następnego.