Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:32:00
Łucznicy gotowi, panie.
:32:02
Nie teraz.
:32:04
Moi zwiadowcy donieśli,
że ich łucznicy są daleko stąd...

:32:07
i nie są dla nas groźni.
:32:09
Strzały kosztują.
Puścisz Irlandczyków.

:32:12
Martwi nic nie będą kosztować.
:32:13
I poślij po piechotę i kawalerię.
:32:16
Piechota!
:32:18
Piechota!
:32:19
Kawaleria!
:32:20
Kawaleria!
:32:21
Kawaleria!
:32:22
Kawaleria!
:32:23
Naprzód!
:32:24
Naprzód!
:33:46
Miło cię widzieć.
:33:52
Irlandczycy.
:33:54
Wspaniale mieć was
przy sobie.

:33:57
Patrzcie.

podgląd.
następnego.