Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:33:46
Miło cię widzieć.
:33:52
Irlandczycy.
:33:54
Wspaniale mieć was
przy sobie.

:33:57
Patrzcie.

podgląd.
następnego.