Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:11:13
Miło...nie?
1:11:18
Padnij na kolana,
1:11:19
pocałuj emblemat królewski
na moim płaszczu,

1:11:23
i już więcej
nic nie poczujesz.

1:12:05
Rozciągnąć go!
1:12:58
Wystarczy?

podgląd.
następnego.