Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:12:05
Rozciągnąć go!
1:12:58
Wystarczy?
1:13:50
Zaraz wszystko się skończy.
1:13:54
Pokój.
1:13:59
Wystarczy powiedzieć.

podgląd.
następnego.