Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:14:01
Krzyknij-- litości.
1:14:14
Litości
1:14:15
- Litości
- Litości.

1:14:23
Wyduś to z siebie.
1:14:24
- Litości
- Litości.

1:14:31
Wystarczy powiedzieć--
1:14:32
litości.
1:14:34
- Litości]
- Litości.

1:14:55
Litości, William.
1:14:58
Litości.
Jezu, powiedz to.

1:15:06
Więzień chce
coś powiedzieć.

1:15:10
- Litości
- Litości.

1:15:12
Litości.
1:15:29
WOLNOŚĆ!
1:15:32
WOLNOŚĆ!

podgląd.
następnego.