Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:15:06
Więzień chce
coś powiedzieć.

1:15:10
- Litości
- Litości.

1:15:12
Litości.
1:15:29
WOLNOŚĆ!
1:15:32
WOLNOŚĆ!

podgląd.
następnego.