Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:06:25
Anglicy.
:06:27
Schyl się.
:06:29
Twój ojciec i brat wyjechali,
:06:31
a oni spalą farmy i nas wymordują.
:06:34
To jest zadanie dla nas, Hamish.

podgląd.
następnego.