Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:14:16
Co oni robią?
:14:18
Żegnają ich we własny sposób,
:14:22
grając zakazane melodie
na zakazanych instrumentach.

:14:34
Ja i twój tata czuliśmy się tak samo,
:14:37
gdy zabito nam ojca.
:15:05
Na początku się nauczysz używać...
:15:09
tego.
:15:11
Wtedy nauczę cię władać...
:15:13
tym.
:15:44
Wiele lat później,
:15:45
Edward I Longshanks,
Król Anglii,

:15:48
wyprawił wesele
najstarszego syna,

:15:51
który miał odziedziczyć
jego tron.


podgląd.
następnego.