Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:15:05
Na początku się nauczysz używać...
:15:09
tego.
:15:11
Wtedy nauczę cię władać...
:15:13
tym.
:15:44
Wiele lat później,
:15:45
Edward I Longshanks,
Król Anglii,

:15:48
wyprawił wesele
najstarszego syna,

:15:51
który miał odziedziczyć
jego tron.

:16:01
Na panne młodą,
:16:03
Longshanks wybrał
córkę swego rywala,

:16:07
Króla Francji
:16:31
Było powszechnie wiadomo, że aby księżna zaszła w ciążę...
:16:35
Longshanks musiał sam czynić honory.
:16:38
Przez cały czas miał on tego świadomość.
:16:47
Szkocjo...moja ziemio.
:16:52
Francuzi będą płaszczyć się
przed każdym kto ma władzę,

:16:57
lecz czy wierzą w naszą potęgę,
:16:59
jeśli nie umiemy rządzić całą wyspą?

podgląd.
następnego.