Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:25:23
Przybyłem wykonać prawo "prima noctes".
:25:27
Jako pan tej ziemi,
:25:29
pobłogosławię to małżeństwo,
:25:31
przez wzięcie panny młodej
do mego łoża,

:25:33
w pierwszą noc jej zamążpójścia.
:25:36
Na Boga, nie zrobisz tego!
:25:41
To moje szlacheckie prawo.

podgląd.
następnego.