Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:01:36
Škótsko, Roku Pána 1280
:01:38
Budem vám rozpráva o Williamovi Wallaceovi.
:01:42
Anglickí historici budú tvrdi, že som klamár.
:01:45
Ale, žia¾, dejiny píšu tí, ktorí vešajú hrdinov...
:01:51
Škótsky krá¾ zomrel bez syna.
Anglický krá¾,

:01:55
krutý pohan známy ako Eduard Dlháò,
:01:59
si nárokoval škótsky trón pre seba.
:02:02
Škótski š¾achtici bojovali proti nemu
:02:05
a bojovali i medzi sebou o krá¾ovskú korunu.
:02:09
Preto ich Dlháò pozval na jednanie o prímerí.
:02:12
Bez zbraní. Len s jedným pážaom.
:02:19
V onom grófstve žil neurodzený sedliak,
Malcolm Wallace, majite¾ polí.

:02:24
Mal dvoch synov: Johna a Williama.
:02:34
Povedal som ti, aby si tu zostal!
:02:37
Už som skonèil svoju prácu. Kam ideme?
:02:40
K MacAndrewsovi.
Po zhromaždení mal prís na návštevu.

:02:43
- Môžem ís aj ja?
- Nie. Bež domov, synak!

:02:45
- Ale ja chcem ís tiež.
- Bež domov, lebo dostaneš na zadok!

:02:49
Vrᝠsa domov, William!

prev.
next.