Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:02:02
Škótski š¾achtici bojovali proti nemu
:02:05
a bojovali i medzi sebou o krá¾ovskú korunu.
:02:09
Preto ich Dlháò pozval na jednanie o prímerí.
:02:12
Bez zbraní. Len s jedným pážaom.
:02:19
V onom grófstve žil neurodzený sedliak,
Malcolm Wallace, majite¾ polí.

:02:24
Mal dvoch synov: Johna a Williama.
:02:34
Povedal som ti, aby si tu zostal!
:02:37
Už som skonèil svoju prácu. Kam ideme?
:02:40
K MacAndrewsovi.
Po zhromaždení mal prís na návštevu.

:02:43
- Môžem ís aj ja?
- Nie. Bež domov, synak!

:02:45
- Ale ja chcem ís tiež.
- Bež domov, lebo dostaneš na zadok!

:02:49
Vrᝠsa domov, William!
:03:14
MacAndrews.
:03:29
Ježiš Kristus!

prev.
next.