Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:15:09
Najprv sa nauè narába...
:15:13
týmto.
:15:15
A potom a nauèím... narába
:15:19
týmto.
:15:47
LONDÝN
:15:49
O mnoho rokov neskôr.
:15:51
Eduard Dlháò, anglický krá¾,
:15:54
dohliada na svadbu najstaršieho syna,
ktorý mal po òom nastúpi na trón.

:16:01
Amen.
:16:06
Za nevestu pre svojho syna
:16:08
vybral Dlháò dcéru svojho odvekého súpera,
:16:11
francúzskeho krá¾a.
:16:36
Šírili sa však klebety,
že ak má princezná poèa,

:16:39
bude sa musie tejto povinnosti
uja sám Dlháò.

:16:43
Možno práve to mal celú
tu dobu na mysli.

:16:50
Škótsko...
:16:53
Moja krajina.
:16:56
Francúzi sa plazia pred každým, kto je silný.

prev.
next.