Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:16:01
Amen.
:16:06
Za nevestu pre svojho syna
:16:08
vybral Dlháò dcéru svojho odvekého súpera,
:16:11
francúzskeho krá¾a.
:16:36
Šírili sa však klebety,
že ak má princezná poèa,

:16:39
bude sa musie tejto povinnosti
uja sám Dlháò.

:16:43
Možno práve to mal celú
tu dobu na mysli.

:16:50
Škótsko...
:16:53
Moja krajina.
:16:56
Francúzi sa plazia pred každým, kto je silný.
:17:01
Ale ako môžu uveri v našu silu,
keï nedokážeme ovládnu vlastný ostrov?

:17:17
- Kde je môj syn?
- S Vaším dovolením, Velièenstvo.

:17:20
Požiadal ma, aby som prišla namiesto neho.
:17:23
Poslal som poòho a on posiela teba?
:17:26
Mám odís, Velièenstvo?
:17:29
Ak chce, aby za neho vládla
jeho krá¾ovná, až tu nebudem,

:17:32
tak tu rozhodne zostaò a uè sa. Prosím.
:17:41
Š¾achta.
:17:43
Š¾achta je k¾úèom k bránam Škótska.
:17:46
Dajme našim š¾achticom pozemky na severe.
:17:50
A ich š¾achticom zase tu v Anglicku.
Lakomstvo im zabráni v odpore proti nám.

:17:55
Velièenstvo,
naši š¾achtici sa nebudú chcie sahova.

:17:58
Nové pozemky znamenajú nové dane
a oni už platia daò na vojnu s Francúzmi.


prev.
next.