Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:19:00
zdoláme ich plodením...
:19:03
Tak nám vznikne presne taká
š¾achta, akú v Škótsku potrebujeme.

:19:07
S daòami èi bez nich!
:19:09
Vynikajúci nápad, Velièenstvo.
:19:11
Naozaj?
:19:18
V Edinburghu sa medzitým
zišla rada škótskych š¾achticov.

:19:22
Jedným z nich bol Róbert, 17. gróf Bruce,
:19:27
popredný uchádzaè o škótsku korunu.
:19:35
Poèul som,
že Dlháò ude¾uje primae noctis.

:19:39
Zjavne s cie¾om priláka
sem svojich ïalších stúpencov.

:19:43
Môj otec sa nazdáva, že musíme
uchlácholi Dlháòovu dôveru tým,

:19:47
že ten dekrét
ani nepodporíme, ani neodmietneme.

:19:50
Rozumný plán.
Ako sa má otec? Ani neprišiel na radu.

:19:54
Zdržali ho povinnosti vo Francúzsku.
:20:01
Ale posiela vám svoje pozdravy.
:20:04
A odkazuje,
že ja hovorím menom rodu Bruce

:20:07
a menom celého Škótska.

prev.
next.