Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:18:03
Skutoène?
:18:06
Naozaj?
:18:25
Problém so Škótskom spoèíva v tom,
:18:27
že je plné Škótov.
:18:34
Možno nastal èas
:18:36
zavies znovu starý zvyk.
:18:39
Da im primae noctis.
:18:44
Právo prvej noci. Akonáhle sa
neurodzená žena ich panstva vydá,

:18:49
budú ma naši š¾achtici
právo súlože poèas svadobnej noci.

:18:57
Keï ich nemôžeme vyhna,
:19:00
zdoláme ich plodením...
:19:03
Tak nám vznikne presne taká
š¾achta, akú v Škótsku potrebujeme.

:19:07
S daòami èi bez nich!
:19:09
Vynikajúci nápad, Velièenstvo.
:19:11
Naozaj?
:19:18
V Edinburghu sa medzitým
zišla rada škótskych š¾achticov.

:19:22
Jedným z nich bol Róbert, 17. gróf Bruce,
:19:27
popredný uchádzaè o škótsku korunu.
:19:35
Poèul som,
že Dlháò ude¾uje primae noctis.

:19:39
Zjavne s cie¾om priláka
sem svojich ïalších stúpencov.

:19:43
Môj otec sa nazdáva, že musíme
uchlácholi Dlháòovu dôveru tým,

:19:47
že ten dekrét
ani nepodporíme, ani neodmietneme.

:19:50
Rozumný plán.
Ako sa má otec? Ani neprišiel na radu.

:19:54
Zdržali ho povinnosti vo Francúzsku.

prev.
next.