Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:27:44
- Dobrý veèer, pane!
- Ale, mladý Wallace.

:27:48
- Prekrásny veèer.
- Krásny...

:27:51
Mohol by som sa porozpráva s vašou dcérou?
:27:56
O èom sa s òou chceš rozpráva?
:27:58
No...
:27:59
Murron, chcela by si sa so mnou
tento krásny veèer prejs?

:28:05
V tomto poèasí? Ty si sa zbláznil!
:28:08
Máme krásne škótske poèasie, pani.
Dážï padá skoro kolmo dolu.

:28:12
- Nemôže s tebou ís.
- Nie?

:28:14
Nie. Teraz rozhodne nie.
:28:17
- Teraz rozhodne nie.
- Teraz rozhodne nie.

:28:19
- Uvidíme sa neskôr.
- Poèasie je naozaj podarené. Takmer neprší!

:28:22
Nepoèula si, èo som povedala?
:28:25
Murron!
:28:29
Je po tebe...

prev.
next.