Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:28:05
V tomto poèasí? Ty si sa zbláznil!
:28:08
Máme krásne škótske poèasie, pani.
Dážï padá skoro kolmo dolu.

:28:12
- Nemôže s tebou ís.
- Nie?

:28:14
Nie. Teraz rozhodne nie.
:28:17
- Teraz rozhodne nie.
- Teraz rozhodne nie.

:28:19
- Uvidíme sa neskôr.
- Poèasie je naozaj podarené. Takmer neprší!

:28:22
Nepoèula si, èo som povedala?
:28:25
Murron!
:28:29
Je po tebe...
:29:00
- Ako si ma spoznala po takej dobe?
- Nespoznala som a.

:29:04
Videla som, ako sa na mòa pozeráš,
vôbec som nevedela, kto si.

:29:07
Prepáè. Naozaj som si a prehliadal.
:29:12
Je tvojím zvykom
prechádza sa v daždi s neznámymi ¾uïmi?

:29:15
Bol to ten najlepší spôsob,
ako a primä k odchodu.

:29:20
Ale ak ešte niekedy nájdem odvahu
pozva a, pošlem ti najprv list.

:29:24
- To by nebolo na niè. Ja neviem èíta.
- Nevieš?

:29:27
Nie.
:29:31
- Tak to teda budeme musie napravi.
- Ty ma budeš uèi èíta?

:29:34
- Áno, ak chceš.
- Áno!

:29:38
- A v ktorom jazyku?
- Teraz sa vyahuješ.

:29:42
- Správne. Ohromilo a to?
- Nie. A malo snáï?

:29:45
Áno.
:29:47
Pretože som na teba myslel každuèký deò.
:29:53
Postav sa na hlavu, to ma urèite ohromí.
:29:56
- Spadne mi kilt, ale skúsim to.
- Nepochytil si na cestách žiadne spôsoby.


prev.
next.