Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:34:12
Znamená to áno?
:34:14
- Áno, to znamená áno.
- Áno?

:34:57
- Ponáh¾ajme sa. Urèite už èaká.
- Poèkaj.

:35:00
Kam ideš?
:35:07
- Èo je to?
- Uvidíš.

:35:28
Otèe!
:35:41
Celý život a budem milova.
:35:45
Teba a žiadnu inú.
:35:51
A ja teba.
:35:54
Teba a žiadneho iného... navždy.

prev.
next.