Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:33:33
Na farme je vždy ve¾a práce.
:33:36
Ale to sa zmení, keï prídu moji synovia.
:33:40
Ty už mᚠdeti?
:33:42
Zatia¾ ešte nie.
Ale dúfal som, že mi s nimi pomôžeš.

:33:47
Ty teda chceš, aby som sa za teba vydala?
:33:48
Prišlo to trochu neèakane, ale dobre.
:33:50
Tomu hovoríš žiados o ruku?
:33:54
Milujem a. Vždy som a miloval.
:33:59
Chcem si a vzia.
:34:12
Znamená to áno?
:34:14
- Áno, to znamená áno.
- Áno?

:34:57
- Ponáh¾ajme sa. Urèite už èaká.
- Poèkaj.


prev.
next.