Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:54:01
Na èo èakáš, chlapèe?
:54:04
Tu máš. Urob to ty. Ja ho podržím.
:54:08
Nie. Tu máš. Urob to ty. Ja ho podržím.
:54:12
Nalej to priamo do rany, chlapèe.
:54:14
Vyzerá to ako plytvanie
dobrou whisky. Len mi dopraj.

:54:21
Držte ho. Držte ho. Držte ho!
:54:24
A teraz ho pustite.
:54:30
V poriadku?
:54:32
To a ráno prebudí, chlapèe.
:54:34
- Niekto sem ide!
- Chopte sa zbraní!

:54:43
Niekto sem ide.
:54:46
MacGregoroví. Zo susedného klanu.
:54:54
Poèuli sme, èo sa stalo.
:54:56
Nechceli sme, aby ste si mysleli,
že vy, Amerdáni, sa budete bavi bez nás.

:55:02
Bežte domov!
:55:04
Nemáme na výber.
:55:07
S tým už niè neurobím.
Ale vy ešte na výber máte.

:55:11
Bežte domov!
:55:13
Nebudeme ma žiadny domov, až nám
anglická posádka spáli strechu nad hlavou.

:55:18
- A oni to urobia.
- Áno.

:55:23
Vitajte!
:55:52
Hliadka sa vracia, pane.

prev.
next.