Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:55:02
Bežte domov!
:55:04
Nemáme na výber.
:55:07
S tým už niè neurobím.
Ale vy ešte na výber máte.

:55:11
Bežte domov!
:55:13
Nebudeme ma žiadny domov, až nám
anglická posádka spáli strechu nad hlavou.

:55:18
- A oni to urobia.
- Áno.

:55:23
Vitajte!
:55:52
Hliadka sa vracia, pane.
:56:21
Aké mᚠsprávy?
:56:34
Poslal som 100 vojakov do Lanarku.
Èoskoro sa vrátia.

:56:38
A boli takto obleèení?
:56:42
Vlastne ich bolo skôr 50.
:56:45
Urob to rýchlo!
:56:49
Spomínaš si na mòa?!
:56:52
- Neublížil som jej. Bolo to moje právo.
- Prišiel som uplatni svoje právo manžela!


prev.
next.