Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:56:21
Aké mᚠsprávy?
:56:34
Poslal som 100 vojakov do Lanarku.
Èoskoro sa vrátia.

:56:38
A boli takto obleèení?
:56:42
Vlastne ich bolo skôr 50.
:56:45
Urob to rýchlo!
:56:49
Spomínaš si na mòa?!
:56:52
- Neublížil som jej. Bolo to moje právo.
- Prišiel som uplatni svoje právo manžela!

:57:05
Som William Wallace.
:57:08
Vy ostatní budete ušetrení.
:57:11
Vráte sa do Anglicka.
:57:14
A odkážte im tam,
že dcéry a synovia Škótska vám už nepatria!

:57:20
Odkážte im, že Škótsko je slobodné!
:57:28
Podpá¾te to.

prev.
next.