Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:57:05
Som William Wallace.
:57:08
Vy ostatní budete ušetrení.
:57:11
Vráte sa do Anglicka.
:57:14
A odkážte im tam,
že dcéry a synovia Škótska vám už nepatria!

:57:20
Odkážte im, že Škótsko je slobodné!
:57:28
Podpá¾te to.
:58:02
Škótski povstalci
rozprášili jednu z mojich posádok

:58:07
a zavraždili miestneho pána.
:58:09
Poèul som o tom.
Ten Wallace je zbojník, niè viac.

:58:13
A ako by si si poradil s tým... zbojníkom?
:58:16
Ako s obyèajným zlodejom.
Nech ho zatknú a potrestajú!

:58:24
Nechajte nás osamote!.
:58:35
Wallace už jedného sudcu zabil
a prevzal kontrolu nad mestom.

:58:41
Vstaò.
:58:42
Vstaò!
:58:45
Zajtra ráno
:58:48
odchádzam do Francúzska presadzova naše práva.
:58:51
A teba nechám tu,
aby si potlaèil tu malú vzburu.

:58:54
Rozumieš?! Poèuješ?!
:58:59
Jedného dòa budeš krá¾om.

prev.
next.