Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:58:02
Škótski povstalci
rozprášili jednu z mojich posádok

:58:07
a zavraždili miestneho pána.
:58:09
Poèul som o tom.
Ten Wallace je zbojník, niè viac.

:58:13
A ako by si si poradil s tým... zbojníkom?
:58:16
Ako s obyèajným zlodejom.
Nech ho zatknú a potrestajú!

:58:24
Nechajte nás osamote!.
:58:35
Wallace už jedného sudcu zabil
a prevzal kontrolu nad mestom.

:58:41
Vstaò.
:58:42
Vstaò!
:58:45
Zajtra ráno
:58:48
odchádzam do Francúzska presadzova naše práva.
:58:51
A teba nechám tu,
aby si potlaèil tu malú vzburu.

:58:54
Rozumieš?! Poèuješ?!
:58:59
Jedného dòa budeš krá¾om.
:59:03
Aspoò sa pod¾a toho snaž vystupova.
:59:09
Nechaj ma!
:59:12
Zvolajte moju vojenskú radu!
:59:24
Dúfam, že vᚠmanžel odíde do Škótska,
:59:28
stretne sa s Wallaceom...
:59:31
a potom budete vdovou.
:59:53
Tam!
:59:57
Za nimi!

prev.
next.