Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:59:03
Aspoò sa pod¾a toho snaž vystupova.
:59:09
Nechaj ma!
:59:12
Zvolajte moju vojenskú radu!
:59:24
Dúfam, že vᚠmanžel odíde do Škótska,
:59:28
stretne sa s Wallaceom...
:59:31
a potom budete vdovou.
:59:53
Tam!
:59:57
Za nimi!
1:00:24
Nemá žiadnu cenu klás odpor.
Sme v prevahe a vy ste v pasci.

1:00:28
Kde sú ostatní? Kde je Wallace?
1:00:43
- Otec!
- Poï ïalej. Poï ïalej.

1:00:47
Zaèalo sa povstanie.
1:00:55
- Kto ho vedie?
- Plebejec... William Wallace.


prev.
next.