Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:10:01
Ešte by sme mohli vyjednáva...
1:10:07
O èom to hovoria?
1:10:09
Poèujem málo, ale nevyzerá to dobre.
1:10:12
Š¾achta bude vyjednáva.
1:10:14
Keï sa dohodnú... tak pôjdeme domov.
1:10:17
Keï nie... zaútoèíme.
1:10:20
300 opancierovaných koní. To nemáme najmenšiu šancu.
1:11:19
Je ich to¾ko.
1:11:25
Neprišiel sem bojova,
aby získali ïalšie pozemky!

1:11:28
Potom by som na nich musel pracova.
1:11:30
Tak to teda nie.
1:11:33
Dobre, chlapi.
Ja pre tých bastardov umiera nebudem!

1:11:37
Ideme domov!
1:11:56
Stojte, chlapi!
1:11:58
Neodchádzajte!
Poèkajte, pokia¾ skonèí vyjednávanie!


prev.
next.