Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:11:19
Je ich to¾ko.
1:11:25
Neprišiel sem bojova,
aby získali ïalšie pozemky!

1:11:28
Potom by som na nich musel pracova.
1:11:30
Tak to teda nie.
1:11:33
Dobre, chlapi.
Ja pre tých bastardov umiera nebudem!

1:11:37
Ideme domov!
1:11:56
Stojte, chlapi!
1:11:58
Neodchádzajte!
Poèkajte, pokia¾ skonèí vyjednávanie!

1:12:53
- William Wallace!
- To nemôže by on. Nie je dos vysoký.


prev.
next.