Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:18:02
musí vᚠvelite¾ prejs toto pole,
predstavi sa tejto armáde,

1:18:06
da si hlavu medzi nohy a pobozka si vlastný zadok!
1:18:20
Bolo to menej srdeèné, než je zvyknutý.
1:18:23
Pripravte sa a jednajte presne,
ako vám hovorím. Na môj signál

1:18:26
prejdete za naším postavením
a obídete ho z boku.

1:18:29
- Nesmieme rozdeli naše sily!
- Urobte to... a nech vás Anglièania dobre vidia.

1:18:34
Budú si myslie, že utekáme?
1:18:37
Vyriadite ich luèištníkov
a zídeme sa uprostred.

1:18:40
Dobre. Ideme na to.
1:19:05
Nehanebný bastard!
Chcem srdce toho Wallacea na tanieri!

1:19:09
Luèištníci!
1:19:19
Luèištníci dopredu!

prev.
next.